Privacy Statement

Ik respecteer de privacy van alle gebruikers van deze website.

Gegevens van bezoekers worden altijd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Wij zullen persoonlijke gegevens nooit aan derden ter beschikking stellen en houdt zich ten allen tijden aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Met de grootst mogelijke zorg hebben wij zorg gedragen voor het achterhalen van eventuele rechten op fotomateriaal.

Mocht het onverhoopt zo zijn dat u materiaal aantreft waarvan de credits aan u zijn voorbehouden dan verzoek ik u vriendelijk dit schriftelijk mede te delen.

Alle Website Content tenzij anders aangegeven : © Kim Dillen 2022-2023